Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00161
Tipus Serveis
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Manteniment del sistema de Videovigilància de les Línies 9 i 10

Condicions de participació

Negociat sense publicitat

Data límit presentació 20-07-2015
Data d'adjudicació 23.09.2015
Empresa adjudicatària Marina Eye-Cam Technologies, SL
Import 497.489,55 €
Període Segons plec de condicions