Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00165
Tipus Serveis
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Manteniment del sistema d'informació al client (INC) de les Línies 9 i 10

Condicions de participació

Negociat sense publicitat

Data límit presentació 20-07-2015
Data d'adjudicació 23.09.2015
Empresa adjudicatària Elecnor Seguridad, SL
Import 248.694,25 €
Període Segons plec de condicions