Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00169
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Projecte ventilació P. Espanya L1

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 19-06-2015
Data d'adjudicació 21.07.2015
Empresa adjudicatària AZM ENGINYERS, SA
Import 24.800,00 €
Període Segons plec de condicions.