Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient E00173
Tipus Servei
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Servei gestionat de suport a la plataforma SAP durant 2 anys.

Condicions de participació

Les indicades al full informatiu.

Pressupost base A determinar
Data límit presentació 14-09-2015
Data d'adjudicació 20.10.2015
Empresa adjudicatària SEIDOR CONSULTING, S.L.
Import 219.232,00 €
Període 2 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so