Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00179
Tipus Obra
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans
Descripció de l'objecte

Millora de l'accés a vies del taller de Vilapicina (amb renovació de canvis).

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la mesa de contractació.

Data límit presentació 18-09-2015
Data d'adjudicació 03.11.2015
Empresa adjudicatària Ingeniería y Servicios Ferroviarios, SA
Import 188.710,97 €