Contractant Transports de Barcelona, Ferrocarril Metropolitano de Barcelona
Expedient E00182
Tipus Suministrament
Procediment Negociat sistema Protrans
Descripció de l'objecte

Suministrament de lots de Nadal per al personal de TMB

Condicions de participació

Negociat sistema Protrans

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 15-07-2015
Data d'adjudicació 23.09.2015
Empresa adjudicatària Supermercados Llobet, S.A.
Import 443.859,10 €
Període Segons plec de condicions.