Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A
Expedient E00184
Tipus Serveis
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans
Descripció de l'objecte

Manteniment de les estacions i dependències a la Xarxa de Metro. Aquest contracte engloba el manteniment preventiu, correctiu i legal dels elements d'estacions i dependències.
Opció 1: Manteniment d'obres a les línies 1, 2 i 3
Opció 2: Manteniment Integral Continuat de les Línies 1 i 2 (T. Mecànic, obres i fusteria)

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la mesa de contractació.

Data límit presentació 23-11-2015
Data d'adjudicació 23.12.2015
Empresa adjudicatària Sori-2, SL.
Import 2.076.060,00€