Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00146-UC2
Tipus Obres
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Adequació cable radiant xarxa Metro.

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 21-09-2015
Data d'adjudicació 15.12.2015
Empresa adjudicatària Sener Ingeniería y Sistemas, SA
Import 76.400,00 €
Període Segons plec de condicions.