Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00189
Tipus Obres
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Adeqüació de les marxes ATO de les Línies 1 i 3

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 16-10-2015
Data d'adjudicació 16.02.2016
Empresa adjudicatària Bombardier European Investments SLU
Import 895.770,00 €
Període Segons plec de condicions.