Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00191
Tipus Serveis
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Mant. Radio Tetra L9

Condicions de participació

Negociat sense publicitat

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 15-07-2015
Data d'adjudicació 02.12.2015
Empresa adjudicatària TRADIA TELECOM S.A.
Import 560.677,72 €
Període Segons plec de condicions.