Contractant Ferrocarril Metropolità Barcelona, SA.
Expedient E00192
Tipus Obres
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans.
Descripció de l'objecte

Equips inversors CC de tracció, recuperadors d’energia de frenada regenerativa del Material Mòbil.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la Mesa de Contractació.

Data límit presentació 20-11-2015
Empresa adjudicatària *LICITACIÓ DESERTA*