Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A
Expedient E00193
Tipus Serveis
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans
Descripció de l'objecte

Manteniment integral de la Receptora de Sagrera i de la Receptora de ZAL.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la mesa de contractació.

Data límit presentació 23-11-2015
Data d'adjudicació 15.12.2015
Empresa adjudicatària Spark Ibérica, SA.
Import 335.430,00€