Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00198
Tipus Obres
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Conversors B. Velocitat Fase 3

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 13-11-2015
Data d'adjudicació 15.12.2015
Empresa adjudicatària Elecnor, SA
Import 442.087,98 €
Període Segons plec de condicions.