Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00200-UC1
Tipus Obres
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Renovació Via Gorg Pep Ventura

Condicions de participació

Negociat sense publicitat

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 15-07-2015
Data d'adjudicació 02.12.2015
Empresa adjudicatària Railtech Sufetra, S.A.
Import 130.000,00 €
Període Segons plec de condicions.