Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona
Expedient E00204-UC1
Tipus Obres
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Muntatge de fixacions antivibratòries en el tram Congres

Condicions de participació

Negociat sense publicitat

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 15-07-2015
Data d'adjudicació 17.11.2015
Empresa adjudicatària Railtech Sufetra, S.A.
Import 193.640,00€
Període Segons plec de condicions.