Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00139
Tipus Serveis
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans
Descripció de l'objecte

Manteniment integral i de segon nivell de les instal·lacions d’aire condicionat, unitats de circulació de flux, bombes de refrigeració aire-aigua i tots els quadres i elements relacionats de les dependències, sales tècniques, tallers i sales de servidors centrals de la xarxa de METRO no concessionada i equipament no concessionat de L9.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la mesa de contractació.

Data límit presentació 07-09-2015
Data d'adjudicació 15.10.2015
Empresa adjudicatària ELECNOR, SA.
Import 993.729,58€